gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Email In

Chiều 6/2, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TM

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh; Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh; Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Trị, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tiến Dũng, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Hồng Quang, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Ngay sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tổ chức, đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với thực tiễn. Các thành viên Ban chỉ đạo đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC trên lĩnh vực được phân công đảm nhiệm.

Trong năm, Ban chỉ đạo đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo triển khai QCDC, Thường trực Ban chỉ đạo tiến hành kiểm tra đối với 15 đơn vị, trong đó có 2 Ban chỉ đạo cấp huyện và 13 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo các loại hình thực hiện QCDC. Qua đó, giúp việc thực hiện QCDC ở cơ sở được toàn diện, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Dân chủ được thực hiện trong nhiều khâu, nhiều hoạt động và trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và chính quyền có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người dân được công khai, đưa ra người dân bàn bạc, thảo luận.

Thực hiện Pháp lệnh số 34, hầu hết các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tốt những việc dân được bàn và quyết định trực tiếp như mức đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn, bình chọn các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân.

Ngoài ra, còn mở rộng thêm nhiều nội dung mới có liên quan đến quyền lợi của nhân dân như: chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2011-2015; các quy định về thủ tục hành chính theo đề án 30; quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới của xã; mức đóng góp các loại phí, lệ phí… Từ đó, ý thức làm chủ của người dân được thể hiện tốt hơn, góp phần quan trọng ngăn ngừa những vi phạm, tiêu cực, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp tại các địa phương, cơ sở.Bên cạnh đó, công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã được thực hiện một cách dân chủ, đúng quy trình, góp phần phát huy dân chủ trong đánh giá cán bộ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân. Trong năm qua, 133 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 348 cán bộ theo quy định của Pháp lệnh 34, trong đó 96,26% cán bộ có số phiếu tín nhiệm từ 70 -100%.

Tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp từ tỉnh đến huyện đều bổ sung, hoàn chỉnh quy chế hoạt động, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, nhiều đơn vị xây dựng quy định cụ thể việc sử dụng điện thoại, công khai chi tiêu tài chính, công tác quy hoạch, đánh giá, đề bạt, đào tạo, tuyển dụng, nâng bậc lương, nâng ngạch... đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cấp ủy, gắn thực hiện QCDC với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Đến nay, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều tiến hành giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính.

Khu vực doanh nghiệp cũng có sự chuyển biến rõ rệt, trên địa bàn tỉnh có 165 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, trong năm 80 doanh nghiệp đã ký thỏa ước lao động tập thể và xây dựng nội quy lao động. Đặc biệt, có nhiều doanh nghiệp đã thực hiện công khai chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, định mức khoán, phân chia lợi nhuận, tiền thưởng, quỹ phúc lợi... giúp cho người lao động yên tâm, tin tưởng, gắn bó với doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012, Ban chỉ đạo các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện QCDC, tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các văn bản của ban chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, CNVC – LĐ và các tầng lớp nhân dân. Tạo điều kiện để nhân dân giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cá sở trong các loại hình, kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong quá trình thực hiện. Tiếp tục gắn việc thực hiện QCDC với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2012, đồng chí đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo cần quan tâm chỉ đạo việc tiếp tục đánh giá, rà soát, bổ sung, sửa đổi QCDC ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng của các hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động. Sở Nội vụ, sở Tư pháp tham mưu cho Tỉnh ban hành quy định về thẩm quyền xem xét và phê duyệt các quy ước, hương ước. Sở Văn hóa –Thể thao và Du lịch chủ trì việc rà soát, sửa đổi các hương ước, quy ước ở thôn, xóm, phố đảm bảo đúng luật, ngắn ngọn dễ nhớ, dễ thực hiện gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới.

Theo Báo Ninh Bình điện tử


Các bài mới cập nhật :
Các bài đã đăng :