gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Khắc phục khó khăn trong công tác thu BHXH, BHYT

Email In

          Năm 2011, BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ trong điều kiện lạm phát tăng, lãi suất ngân hàng luôn ở mức cao, doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn vốn dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng lớn tới công tác vận động thực hiện các chế độ BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp đối với chủ sử dụng lao động, người lao động.

Nhiều Doanh nghiệp chưa tham gia BHXH cho người lao động

          Mặt khác, do nhận thức về nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia BHXH, BHYT của chủ sử dụng lao động, người lao động còn nhiều hạn chế. Nhiều doanh nghiệp trước đây vốn đã gặp khó khăn trong việc đóng nộp BHXH, BHYT cho người lao động, nay lại càng khó khăn hơn; dẫn đến việc để nợ đọng tiền BHXH với số lượng lớn và thời gian kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

           Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, giảm số lao động tham gia BHXH, BHYT như Công ty Vận tải đường sông số 2 trước đây tham gia cho khoảng 600 lao động, nay đã xin giảm 300 lao động. Hiện nay, tổng số tiền nợ BHXH bắt buộc của các đơn vị trên địa bàn tỉnh là trên 30 tỷ đồng, nợ từ 6 tháng trở lên là trên 10 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có số nợ đọng lớn với thời gian kéo dài là: Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai nợ 1,7 tỷ đồng trong thời gian 16 tháng; Công ty XD & SXVL giao thông 529 nợ 947 triệu đồng trong thời gian 24 tháng; Công ty TNHH Dương Giang nợ 645 triệu đồng trong thời gian 15 tháng; Công ty cổ phần Khí công nghiệp Ninh Bình nợ 637 triệu đồng trong thời gian 40 tháng... Những đơn vị để nợ đọng tiền BHXH, BHYT đã được BHXH tỉnh tính lãi triệt để, từ đầu năm đến nay số tiền tính lãi đã lên tới 587 triệu đồng.

          Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Lường trước các khó khăn sẽ gặp phải trong công tác thu, ngành BHXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn Ninh Bình. Mới đây ngành đã tiến hành gửi báo BHXH tới 146 Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. Qua đó, chủ sử dụng lao động và người lao động sẽ được phổ biến chính sách BHXH, BHYT qua kênh tuyên truyền gần họ nhất.

          Bên cạnh đó, lãnh đạo BHXH tỉnh đã cử cán bộ chuyên quản thu bám sát đơn vị để cùng họ tháo gỡ những khó khăn và giải quyết kịp thời những vướng mắc của đơn vị. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tiến hành thanh tra 15 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, qua đó có những biện pháp xử lý kịp thời đơn vị vi phạm. Đặc biệt, trước tình hình triển khai thực hiện BHYT cho hộ cận nghèo đạt kết quả thấp, BHXH tỉnh đã chủ động báo cáo với HĐND, UBND tỉnh về những khó khăn trong công tác thu BHYT của đối tượng hộ cận nghèo và đề nghị UBND tỉnh tăng mức hỗ trợ của ngân sách Nhà nước để mua thẻ BHYT cho đối tượng hộ cận nghèo. Xác định việc thực hiện chính sách BHYT cho hộ cận nghèo sẽ góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh, vì vậy ngày 6-4-2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước để đóng BHYT cho người hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tăng mức hỗ trợ cho đối tượng hộ cận nghèo và HSSV thuộc hộ cận nghèo từ 50% lên 75%; đối tượng HSSV không thuộc hộ cận nghèo từ 30% lên 40% và có hiệu lực từ ngày 1-4-2011.

          Với những biện pháp tích cực tính đến ngày 21-6 -2011, BHXH tỉnh đã thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp được 236 tỷ đồng, đạt 43,22% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, vận động thêm 31 đơn vị và 1.871 lao động tham gia BHXH, nâng tổng số đơn vị tham gia cả BHXH, BHYT bắt buộc trên địa bàn lên 1.635 đơn vị với 63.746 lao động tham gia.

          Theo ông Trần Văn Tuyến, Trưởng Phòng thu BHXH tỉnh, 6 tháng đầu năm 2011, BHXH tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch thu đạt 45% của BHXH Việt Nam giao. Song để thực hiện tốt công tác thu BHXH, BHYT cho người lao động và hoàn thành kế hoạch giao trong năm 2011, BHXH tỉnh tích cực đôn đốc thu hồi triệt để nợ đọng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tới các đơn vị sử dụng lao động và người lao động nghiêm túc thực hiện quy định của Luật BHXH, giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động, nhằm để đơn vị sử dụng lao động thấy được thiện chí của cơ quan BHXH tỉnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan tiến hành thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Hoàng Long