gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Email In

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 05-CT/TW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày Thứ năm, 18 Tháng 8 2016 10:47 Chi tiết...

6 nội dung cơ bản trong Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị

Email In
Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị sáng 16.5 (Ảnh: T.Lưu)

Ngày 15.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chị thị quan trọng này:

"Sau 5 năm thực hiện Chỉ...

Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 16:48

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước

Email In
PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng bộ phận Giúp việc Chỉ thị 03 – Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng bộ phận Giúp việc Chỉ thị 03 – Ban Tuyên giáo T...

Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 16:39

Tư liệu Hồ Chí Minh