gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội

Email In

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế tại địa phương.

Phát tờ rơi tuyên truyền về chính sách BHXH. Ảnh: MQ

Những năm qua, xác định được nhiệm vụ cấp thiết, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, BHXH tỉnh đã có nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu, phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH. Trong đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) là khâu quan trọng trong việc nâng cao uy tín của ngành, tạo niềm tin cho người lao động, người sử dụng lao động, từ đó không ngừng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện. BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện công tác CCHC một cách bài bản, có hệ thống từ tỉnh đến huyện, từ đó có tác động thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đặc biệt, ngành đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm phiền hà và sự chờ đợi của các đối tượng khi đến giao dịch với cơ quan BHXH; việc giải quyết các yêu cầu của đối tượng được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “Một cửa liên thông”; bố trí cán bộ trực làm ngày thứ 7… Qua đó đã thực sự nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức; tác phong làm việc của cán bộ, công chức được chuyển từ tác phong hành chính thụ động sang hành chính phục vụ.

Kết quả, năm 2018, tham gia BHXH bắt buộc là 117.250 người, đạt 105,4% kế hoạch, tăng 13,85% so với năm 2017. Tham gia BHXH tự nguyện là 4.117 người, đạt 103,23% kế hoạch, tăng 48,79% so với năm 2017. Đạt tỷ lệ 26,35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Có 121.173 lao động được cấp sổ BHXH, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số lao động đang tham gia BHXH. Số lao động còn lại chưa trả sổ BHXH là do trước đây đã được cấp sổ BHXH, sau đó nghỉ việc hoặc số lao động mới phát sinh tăng trong tháng 12/2018, đơn vị sử dụng lao động tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện thu sổ BHXH để rà soát đối chiếu và trả sổ theo quy định. 

Ngành BHXH đã giải quyết chế độ BHXH cho 7.000 hồ sơ hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, BHXH một lần... Trong năm cũng đã tiếp nhận duyệt chi 3 chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 54.026 lượt đối tượng, với số tiền chi trả là 219 tỷ đồng.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đã ký kết Quy chế phối hợp để triển khai thực hiện; giao chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng và nợ đọng đến các đơn vị và từng cán bộ, viên chức liên quan; rà soát các đơn vị sử dụng lao động và thu BHXH tự nguyện trên cơ sở dữ liệu của Cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư và khảo sát của cơ quan BHXH. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc BHXH các huyện, thành phố và các đơn vị sử dụng lao động trong việc triển khai, chấn chỉnh thực hiện công tác thu, thu hồi nợ đọng và phát triển đối tượng. 

Cùng với đó mở rộng, phát triển và nâng cao năng lực cũng như kỹ năng tuyên truyền cho hệ thống đại lý thu nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH. Đến nay, Ninh Bình có 5 loại hình hệ thống đại lý thu, bao gồm: Đại lý thu Bưu điện, Đại lý thu UBND xã, phường, thị trấn, Đại lý thu Hội Nông dân, Đại lý thu Trung tâm y tế và Đại lý thu Hội phụ nữ, với 1.348 nhân viên và 728 điểm thu. Kết quả đồng bộ mã số BHXH, đến nay, BHXH tỉnh đã đồng bộ mã số BHXH đạt tỷ lệ 99,52%.

Thời gian tới, thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 96 ngày 28/11/2018 để thực hiện Nghị quyết này. Theo đó, Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể là: Đối với BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ tổng số lao động tham gia chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và chiếm ít nhất là 95% vào cuối năm 2020. Đối với BHXH tự nguyện, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia năm sau so với năm trước, ít nhất bằng 30-50% so với năm trước.

Để thực hiện được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, BHXH tỉnh chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, các đoàn thể, cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến mọi người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc đóng đầy đủ, kịp thời BHXH bắt buộc cho người lao động theo đúng quy định của Luật BHXH. 

Cùng với đó, chủ động phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH; phối hợp xử lý dứt điểm những trường hợp nợ đọng BHXH kéo dài; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn... Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để thu đúng, thu đủ với chỉ tiêu đề ra; giải quyết đảm bảo kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách BHXH đối với người tham gia…

Mỹ Hạnh

(Nguồn http://baoninhbinh.org.vn)


Các bài mới cập nhật :
Các bài đã đăng :

Tư liệu Hồ Chí Minh