gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Tăng cường công tác tuyên truyền BHXH, BHYT trong tình hình mới

Email In

BHXH và BHYT là hai chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, có tác động và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động và toàn dân. Do vậy, cùng với quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này, công tác tuyên truyền, giám sát việc thực thi pháp luật ngày càng được quan tâm và tổ chức thực hiện thường xuyên. Trong Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 đã xác định, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT là nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu.

Đoàn thanh niên BHXH tỉnh tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Minh Quang

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT được tỉnh Ninh Bình và ngành BHXH chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và BHTN như: Nghị quyết số 21-NQ/TW; Luật BHXH, Luật BHYT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn… tới các cấp, các ngành, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Xác định việc tuyên truyền thông qua các hình thức hội nghị, đối thoại, phổ biến chính sách có hiệu quả cao, 5 năm qua (2013-2018), BHXH tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội (Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn khối Cơ quan tỉnh…), các sở, ngành (Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo…) và chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố tổ chức khoảng 350 hội nghị đối thoại trực tiếp với trên 90.000 người lao động, chủ sử dụng lao động, các hội viên thuộc các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, hàng năm, BHXH tỉnh thực hiện ký hợp đồng tuyên truyền trên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 1 chuyên mục/tháng; Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 1 chuyên mục/quý; đồng thời chỉ đạo BHXH huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền chính sách trên Đài truyền thanh các huyện, thành phố và Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương tuyên truyền kết quả triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn...

Công tác tuyên truyền trực quan cũng được BHXH tỉnh thực hiện hiệu quả. Hàng năm, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện, thành phố tổ chức treo băng rôn tại trụ sở cơ quan cũng như các trục đường chính trên địa bàn trong dịp kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7, tuyên truyền về BHYT cho học sinh, sinh viên… Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo treo hàng trăm pa nô, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền đến tận cơ sở.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đã thúc đẩy quá trình thực thi pháp luật, đưa chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật; nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện luật; phát hiện những bất cập cả trong cơ chế, chính sách và quá trình tổ chức thực thi pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Cùng với đó, qua thông tin tuyên truyền, phổ biến đã góp phần quan trọng trong việc gia tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Tính đến hết tháng 9/2018, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là 861.671 người, đạt 99,7% so với dự toán giao năm 2018. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 111.564 người, đạt 100,28% dự toán giao; tham gia BHXH tự nguyện là 3.200 người, đạt 80,2% dự toán giao, tỷ lệ đạt cao thứ 2 so với toàn quốc; tham gia BHTN là 99.725 người, đạt 97,3% dự toán giao. Đối tượng tham gia BHYT là 858.471 người, tăng 23.321 người (2,8%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 99,8% dự toán giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,1% (dân số 963.298 người), vượt 6,6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg.

Thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT, hướng tới đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Trong đó coi trọng và phát huy vai trò công tác tuyên truyền ở cơ sở, là địa bàn trực tiếp tổ chức vận động đối tượng và giám sát thực hiện các chế độ BHXH, BHYT. Đồng thời thường xuyên gắn công tác tuyên truyền với không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm. Thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, nhất là tình trạng trốn đóng, nợ BHXH, BHYT và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHXH, BHYT. Tiếp tục phối hợp với Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh, định kỳ xây dựng các chuyên trang, chuyên mục an sinh xã hội, phổ biến sâu rộng về các chế độ, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT, mở rộng đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm, phát triển bền vững quỹ BHXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Mỹ Hạnh

(Nguồn http://baoninhbinh.org.vn)

 


Các bài mới cập nhật :
Các bài đã đăng :

Tư liệu Hồ Chí Minh