gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Huyện ủy Yên Mô tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Email In

Chiều ngày 24/1, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 tại Huyện ủy Yên Mô. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm qua, Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, giành được những kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng đảng được chú trọng, BTV Huyện ủy đã thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ về công tác tại cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ cho huyện trong các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong năm đã sát nhập, thành lập 3 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp 204 đảng viên.

Công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, công tác dân vận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố ngày càng vững mạnh, hiêu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Cùng với đó, Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 7,15%; giá trị sản xuất CN-TTCN và dịch vụ tăng khá; thu ngân sách trên địa bàn đạt 199% dự toán. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2018, Huyện ủy Yên Mô xác định: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Phát triển kinh tế toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tập trung thu hút đầu tư nâng cao giá trị sản xuất CN-TTCN và chất lượng dịch vụ..

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện mà huyện Yên Mô đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Yên Mô cần phát huy truyền thống cách mạng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế, đặc biệt là chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ ruộng đất gắn với chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các mô hình canh tác có hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển CN- TTCN, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện.

Đồng chí cũng lưu ý huyện tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm triển khai thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế của đảng và nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

 

Đồng chí

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy Yên Mô đã tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Khải Hoàn- Anh Tuấn

(Nguồn http://baoninhbinh.org.vn)

 


Các bài mới cập nhật :
Các bài đã đăng :

Tư liệu Hồ Chí Minh