gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

DANH SÁCH HỖ TRỢ KÊ KHAI BHXH QUA MẠNG INTERNET

 

Stt Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Ghi Chú
1  Nguyễn Minh San Trưởng phòng CNTT 0995622899 Tổ trưởng
2 Vũ Trung Kiên Phó Trưởng phòng Thu 0912432444 Tổ phó
3 Đỗ Ngọc Khanh Chuyên viên CNTT 0903235909 Tổ viên
4 Vũ Như Sơn Chuyên viên CNTT 0918289111 Tổ viên
5 Nguyễn Thị Lan Phương Tổng hợp thu BHXH 0912773000 Tổ viên
6 Phạm Huy Hoàng Chuyên viên Thu BHXH  0973093212 Tổ viên
7 Đinh Thị Quế Phó Giám đốc BHXH tp Ninh Bình 0915430339 Tổ trưởng
8 Vũ Thị Thảo CV CNTT BHXH tp Ninh Bình 0944584122 Tổ viên
9 Vũ Việt Hưng CV Thu BHXH tp Ninh Bình 0982481313 Tổ viên
10 Nguyễn Thị Thu CV Thu BHXH tp Ninh Bình 0912515649 Tổ viên
11 Nguyễn Thiết Hùng Phó Giám đốc BHXH tp Tam Điệp 0912590665 Tổ trưởng
12 Đinh Kim Liên CV CNTT BHXH tp Tam Điệp 0976574122 Tổ viên
13 Vũ Trung Kiên CV Thu BHXH tp Tam Điệp 0912441692 Tổ viên
14 Nguyễn Văn Chinh Phó Giám đốc BHXH huyện Nho Quan 0947778585 Tổ trưởng
15 Hà Đức Hạnh  CV CNTT BHXH huyện Nho Quan 01296068543 Tổ viên
16 Bùi Duy Đông CV Thu BHXH  huyện Nho Quan 0913773078 Tổ viên
17 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Giám đốc BHXH huyện Gia Viễn  0915396727 Tổ trưởng
18 Nguyễn Nam Khánh CV CNTT BHXH huyện Gia Viễn 0974390888 Tổ viên
19 Vũ Đức Cường CV Thu BHXH huyện Gia Viễn 0986216933 Tổ viên
20 Tạ Hồng Đức Phó Giám đốc BHXH huyện Hoa Lư 0915919246 Tổ trưởng
21 Phạm Thị Hồng Nhung CV CNTT BHXH huyện Hoa Lư 01279615488 Tổ viên
22 Hoàng Xuân Thái CV Thu BHXH huyện Hoa Lư 01689396989 Tổ viên
23 Phạm Thị Duy Cương  Phó Giám đốc BHXH huyện Yên Khánh   Tổ trưởng
24 Vũ Thị Thùy Dung CV CNTT BHXH huyện Yên Khánh 0916 622 099 Tổ viên
25 Phạm Thị Nguyệt CV Thu BHXH huyện Yên Khánh 0943 834 218 Tổ viên
26 Đinh Mạnh Hà Phó Giám đốc BHXH huyện Kim Sơn 0919976268 Tổ trưởng
27 Nguyễn Tuấn Anh CV CNTT BHXH huyện Kim Sơn 0914371004 Tổ viên
28 Vũ Thành Tuyên CV Thu BHXH huyện Kim Sơn 0917972582 Tổ viên
29 Nguyễn Văn Dũng Phó Giám đốc BHXH huyện Yên Mô 0982470739 Tổ trưởng
30 Nguyễn Thị Thanh Hà CV CNTT BHXH huyện Yên Mô 0946230108 Tổ viên
31 Vũ Thị Hiên CV Thu BHXH huyện Yên Mô   Tổ viên

 

Tư liệu Hồ Chí Minh